Początkiem kłopotów finansowych jest najczęściej unikanie kontaktu z wierzycielem (np. bankiem). Niejednokrotnie bowiem wierzyciel jest skłonny zawrzeć porozumienie. Zapewniamy profesjonalną obsługę przede wszystkim osobom, które otrzymują wezwania z firm windykacyjnych, banków i funduszy sekurytyzacyjnych oraz toczą się przeciwko nim już postępowania sądowe i egzekucyjne. W zakresie świadczonych przez nas usług znajduje się m.in. :

 – podejmowanie negocjacji z wierzycielami w imieniu dłużnika na każdym etapie postępowania
– pomoc prawna przed niezasadnymi roszczeniami
– przygotowywanie i opiniowanie treści ugód
– sporządzanie pism procesowych w zależności od etapu postępowania (sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, zażalenie, skarga na czynności komornika)
– reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym