Wielokrotnie spotykaliśmy się z osobami, których dotknął problem związany z nieuregulowanymi należnościami. Na niektóre sytuacje życiowe nie mamy wpływu, ale możemy pomóc sobie samym, myśląc przyszłościowo.

Doskonale wiemy jak dużo czasu zajmuje dbanie o rozwój swojej działalności gospodarczej, dlatego też poprzez świadczone przez nas usługi nasi Klienci nie martwią się niezapłaconymi przez kontrahentów fakturami, rachunkami i innymi zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów.

Stworzony przez nas w ramach programu RKL INKASSO Zintegrowany System Monitoringu i Windykacji – jako dopasowany indywidualnie do potrzeb danego Klienta, zapewnia obsługę windykacyjno – prawną na najwyższym poziomie.

Nasze doświadczenie i wypracowany system pozwala naszym Klientom zachować płynność finansową i cieszyć się sukcesami swojej firmy, dlatego też nasza oferta skierowana jest do każdego, komu zależy na szybkim, skutecznym i profesjonalnym odzyskaniu należnych mu pieniędzy.

Oferta skierowana jest do banków i innych instytucji finansowych, firm pożyczkowych, leasingowych i innych, chcących zapewnić sobie terminową płatność należności, jak i tych, które borykają się już z zaległościami po stronie kontrahenta. Oferta także dopasowywana dla osób indywidualnych.

Poznaj nasz Zintegrowany System Monitoringu i Windykacji

Monitoring należności

Celem monitoringu jest stałe nadzorowanie terminowości zapłaty poszczególnych należności i przypominanie kontrahentowi klientów o konieczności terminowej zapłaty.

Monitoring służy przywróceniu lub poprawie płynności finansowej, utrzymywaniu stałego kontaktu z kontrahentem klienta i podejmowaniu działań w taki sposób, aby określona należność została zapłacona w terminie.

Pieczęć prewencyjna

Usługa polegająca na umieszczaniu na fakturach specjalnego oznaczenia – pieczęci informującej, że wszelkie działania związane z płatnościami obsługiwać będzie Kancelaria prawna RKL.

Pieczęć jest umieszczana zawsze w tym samym miejscu na każdym dokumencie płatniczym wystawianym przez naszego klienta. Stanowi ona jednoznaczny przekaz dla każdego kontrahenta, że nasz Klient korzysta z usług profesjonalistów w dziedzinie monitoringu i windykacji należności.

Dzięki zastosowaniu pieczęci nasi Klienci mają możliwość przekazania swojemu kontrahentowi wyraźnego sygnału, że wszelkie nieprawidłowości związane z określoną transakcją, w szczególności brak lub opóźnienie w płatności skutkować będą podjęciem natychmiastowych kroków zmierzających do wyegzekwowania określonej należności.

Windykacja przedsądowa

Celem windykacji przedsądowej jest przekonanie dłużnika do konieczności niezwłocznego, dobrowolnego uregulowania należności.

Dług powinien zostać zapłacony niezwłocznie lub w ratach na podstawie ugody zaakceptowanej przez Klienta.

Windykacja przedsądowa prowadzona jest według ściśle określonych standardów działań tak, aby dłużnik jak najszybciej uregulował dług oraz poznał prawne konsekwencje unikania zapłaty.

Windykacja sądowa

i egzekucyjna

Świadczona obsługa jest kompleksowa

i obejmuje:

• wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty

• złożenie pozwu

• przygotowywanie w toku procesu wszelkich pism procesowych

• reprezentacja Klienta w sądzie.

• pozyskanie tytułu wykonawczego

• wszczęcie i prowadzenie egzekucji we współpracy z wybranymi komornikami

• obsługę prawną w mogących zaistnieć w związku z windykacją innych postępowaniach (np. spadkowych w razie śmierci dłużnika, karnych w razie dokonania oszustwa przez dłużnika czy upadłościowych.

Na Państwa życzenie przygotowujemy indywidualną ofertę uwzględniającą charakter prowadzonej działalności.