W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz innych podmiotów (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji) nasze usługi obejmują m.in. :

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów, statutów oraz innych aktów regulujących organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw
 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie i rejestracja spółek, oddziałów i przedstawicielstw
 • fuzje, podziały, przekształcania, likwidacje spółek
 • RODO
 • obsługę organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • reprezentację w sporach między udziałowcami lub akcjonariuszami
 • windykację należności
 • prawo zamówień publicznych
 • doradztwo podatkowe i księgowe
 • doradztwo i reprezentację w zakresie przestępczości gospodarczej
 • reprezentację w sporach sądowych
 • sukcesja firm