Sprawy administracyjne należą do spraw życia codziennego. Pomagamy i doradzamy naszym Klientom, jak właściwie sporządzić pismo kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego, jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak rozsądnie zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Pomagamy również naszym Klientom dochodzić odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej, samorządów, jaki i Skarbu Państwa. Podejmowane przez nas działania obejmują m.in. :

  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • występowania w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi, w tym uzyskiwania interpretacji podatkowych;
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych;
  • uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych;