Nieruchomości obejmują części powierzchni ziemskiej (grunty), budynki oraz stanowiące części tych budynków lokale mieszkalne i użytkowe. Niezależnie od tego, czy zamieszkujemy lokal, który jest naszą własnością, czy też jest mieszkaniem komunalnym, socjalnym, służbowym, przysługującym na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, posiadamy w związku z tym szereg praw i obowiązków.

Zdajemy sobie także sprawę, że dobry sąsiad to skarb, a uciążliwy to utrapienie. Nie każdy jednak ma świadomość, że zasady współżycia między sąsiadami regulują nie tylko przepisy prawa, ale także zasady zwyczajowe.

Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują projektowanie, sporządzanie i opiniowanie projektów umów i innych pism oraz doradztwo prawne w zakresie m.in.:

  • dziedziczenia nieruchomości
  • zniesienia współwłasności
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • zakładania i dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz uzgadniania treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • eksmisji i wywłaszczenia z nieruchomości
  • zasiedzenia
  • rozliczenia nakładów na nieruchomość
  • uciążliwych lokatorów i konfliktów sąsiedzkich
  • zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych

Reprezentujemy także klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed urzędami i sądami administracyjnymi.
W ramach wyżej wymienionych usług współpracujemy z wybranymi notariuszami, dzięki czemu świadczone przez nas usługi są kompleksowe.