Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Świadcząc porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracowników:

  • przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze,
  • wspieramy Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym,
  • pomagamy w razie wypadku przy pracy,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych,
  • pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za mobbing i dyskryminację,
  • pomagamy w uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy zwolnionym kobietom w ciąży.

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych sporządzamy m.in. :
odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS odmawiających przyznania renty, emerytury oraz kwestionujących zatrudnienie osób korzystających ze zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich.