W zakresie prawa rodzinnego obejmującego przede wszystkim stosunki między małżonkami oraz między rodzicami, a dziećmi specjalizujemy się m.in. w:

  • w sprawach rozwodowych,
  • w sprawach o podział majątku,
  • w sprawach alimentacyjnych,
  • w ustalaniu kontaktów z dziećmi,
  • w sprawach o ubezwłasnowolnienie.