Śmierć jest przykrym zdarzeniem, więc zadbamy o Twoje sprawy

Kancelaria RKL świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy w organizacji formalności dotyczących nabycia praw do spadku a także podziału majątku spadkowego. Inicjujemy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem jak i zapewniamy szybką możliwość złożenia oświadczenia spadkowego u notariusza. W przypadku braku zgody między spadkobiercami co do sposobu podziału majątku lub też zasad dziedziczenia reprezentujemy klientów przed sądem. Kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw o zapłatę zachowku, w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia czy też realizacji zapisów.