Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. Brak ochrony w zakresie własności przemysłowej może spowodować nieodwracalne straty w prowadzonym biznesie. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów nie tylko pozwala zamienić pomysł w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale umożliwia powstrzymanie potencjalnych naruszeń takiego prawa. W zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej .

Kancelaria świadczy usługi prawne m.in. w następującym zakresie:

  • przygotowywania i opiniowania projektów umów,
  • patentów udzielanych na wynalazki,
  • praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
  • roszczeń odszkodowawczych,
  • praw ochronnych na znaki towarowe,
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • roszczeń o zaniechanie naruszania praw ochronnych własności przemysłowej/praw autorskich.