Przemoc w rodzinie to działania sprawcy będące związane ze znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad członkami rodziny. Takie działania zawsze powinny być zgłaszane przez osoby pokrzywdzone, lecz niestety doznawane krzywdy w rodzinie są często ukrywane, a ofiary przemocy w milczeniu znoszą bicie, poniżanie i wyzwiska.

W ramach świadczonych przez nas usług ofiary przemocy domowej uzyskają pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach karnych,
  • ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi dopuszczającemu się przemocy,
  • wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu,
  • pozwu o eksmisję,
  • rozwodu z winy małżonka stosującego przemoc ,
  • pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica stosującego przemoc.