Ratunkiem dla przedsiębiorstwa jest jego restrukturyzacja. Szybka reakcja na problemy ekonomiczne poprzez restrukturyzację chroni bowiem przed upadłością. Praktyka Kancelarii obejmuje doradztwo prawne w ramach decyzji, co do wyboru jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, przygotowywanie wniosków sanacyjnych i o ogłoszenie postępowania układowego, pomoc prawną
w zakresie przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz projektowania propozycji układowych. Uwzględniając z kolei przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości firmy, Kancelaria zapewnia wsparcie merytoryczne podczas procesu ogłoszenia upadłości. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć skuteczne plany zaspokojenia wierzycieli, które niwelują pojawienie się negatywnych konsekwencji. W imieniu naszych Klientów zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami tak, by proces upadłościowy przebiegał sprawnie i bez żadnych komplikacji.