Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, m.in.:

  • najmu
  • zlecenie
  • darowizny
  • dzieło
  • sprzedaży
  • kupna (przez internet)
  • dostawy
  • pożyczki

Doradzamy również w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań umownych, które w sposób jak najlepszy  zabezpieczają interesy naszych klientów, wskazujemy na możliwe ryzyka związane z daną umową.