Celem upadłości konsumenckiej jest uregulowanie sytuacji finansowej osoby i rozsądne uwolnienie jej
od dotychczasowych zobowiązań. W ramach postępowania Sąd może przykładowo rozłożyć zadłużenie
na raty lub nawet częściowo je umorzyć, dlatego bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie wniosku
do Sądu i późniejsze poprowadzenie postępowania. Kancelaria prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym oraz reprezentuje klientów przed syndykiem masy upadłości. Zakres naszych usług obejmuje analizę sytuacji Klienta, doradztwo w zakresie najodpowiedniejszego środka, który może być zastosowany (nie zawsze musi być to upadłość konsumencka). Oferujemy sprawną i kompleksową obsługę zarówno w zakresie doradztwa jak i postępowania przed sądem o upadłość konsumencką.