Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest zachowanie człowieka, który jako uczestnik ruchu drogowego nie zachowuje należytej ostrożności. Wina kierujących pojazdami w szczególności wynika
z prowadzenia pod wpływem alkoholu, niedostosowania prędkości do warunków atmosferycznych
i sytuacji drogowej, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy oraz nieprawidłowego zachowania wobec pieszych i rowerzystów. Oferujemy usługi prawne zarówno dla poszkodowanych wypadkiem komunikacyjnym i ich rodzin, jak i dla sprawców m.in. w następującym zakresie:

  • reprezentacji przed organami ścigania oraz przed sądem,
  • pomocy w skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej rozmiar poniesionej szkody osobowej,
  • sporządzenia i złożenia wniosku z roszczeniem zapłaty kwoty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela lub sprawcę wypadku.